ehtiyat

ehtiyat
ə. istifadə edilməyib saxlanılan şey(lər)
ə. tədbir

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ehtiyat — is. <ər.> 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı. Taxıl ehtiyatı. Mal ehtiyatı. – <Qoca> . . son qonaq ehtiyatı üçün saxladığı böyük şanı kəsib tabaqda buraya gətirmişdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Itikaf — or Etikaf or E tikaf is, in the Islamic faith, a particularly commended pious practice consisting of a period of retreat in a mosque, for a certain number of days in accordance with the believer s own wish. Itikaf , Encyclopaedia of Islam ] It is …   Wikipedia

  • bəray — f. izafət birləşməsinin «üçün, ötrü» mənasında birinci tərəfi, məs.: Bərayi mən mənim üçün, məndən ötrü; bərayi ehtiyat ehtiyat üçün …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhzur — ə. 1) ehtiyat ediləsi; çəkinilən (iş, şey və s.); 2) qorxu, ehtiyat, çəkinmə ə. 1) hazır olmuş; hazırlanmış; 2) mübtəla, tutulmuş; 3) cinli, divanə; 4) cin, əcinnə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəray(i). . . — qoş. <fars.> köhn. Ötrü, üçün. Bərayi ehtiyat (ehtiyat üçün). – <Ocaqqulu:> Təbrizdənəm, – dedi. – Buraya bərayi ziyarət gəldim, yenə vətənə qayıdacağam, əhliəyalım oradadır. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyatla — z. 1. Qorxa qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək. – . . Çox möminlər var ki, Molla Nəsrəddini ehtiyatla bükür kağıza və bir cavan adam tapıb deyir ki, al bunu, oxu görək, molla nə yazır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyatlı — sif. 1. Öz hərəkətlərində, işində ehtiyat gözləyən, meydana çıxa biləcək hər bir ehtimala qarşı lazımi tədbir görən. – Məmməd . . ehtiyatlı adam idi. M. İ.. // zərf Ehmallı, üsullu, ehtiyatla. Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim. C. M.. Qoy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədarük — is. <ər.> Bir şeyi qabaqcadan hazırlama; bir işi görmək üçün əvvəlcədən hazırlıq görmə; hazırlıq, ehtiyat. Yun tədarükü. Heyvanlar üçün yem tədarükü. // Həmin şeylərin özü. Bəylə xanımın çamadanı və yol tədarükü daşındı. Ə. Vəl.. Tədarük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yığımcıl — sif. Ehtiyat yığan, ehtiyat yığmağı sevən. Yığımcıl adam. – <Mürsəl:> <Anam> çox yığımcıl qadındır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”